Kojátky - stabilní katastr 1826


K-Š-komplet


Přestože obě těsně sousedící obce Kojátky - Šardičky byly historicky od r. 1714 sloučeny
do jednoho panství,  později (od 1942) i administrativně do jedné obec Kojátky, přesto  jich katastrální evidence zůstaly odděleny až do současné doby. 

 © Jiří Zeman 2014