Soupis gruntů dle Tereziánského katastru k roku 1749

Rod Zemanů

Již v roce 1749 vlastnili v Šardičkách Zemani 3 grunty z celkového počtu 14, další 2 grunty v Kojátkách.

Dřívější vlastníci z období po ukončení devastující třicetileté války (1618-1648) byli zapsání v vrchnostenském přiznání majetku (také označované jako "Soupis komínů") až v roce 1668 a následně v roce 1675 k prvnímu soupisu katastrů - Lánských rejstříků či berních rul. V Šardičkách bylo tehdy osídleno jen 9 chalup, v Kojátkách jen 14 chalup. Lánové restříky z fondu MZA jsou dostupné pro Kojátky tak i Šardičky (Kojátky z r. 19.8.1673 a Šardičky z 12.7.1675).


 © Jiří Zeman 2014