Grunty Kojátky 1749 - 1

P4060113 copy

Soupis gruntů v Tereziánském katastru 1749, str.1


 © Jiří Zeman 2014