Nájemci částí Zadní louky v Šardičkách 1757

Zadni_louka 1757

Komisionální rozdělení podílů Zadní louka v Katastru Šardičky krajskou komisí z r. 1757

 © Jiří Zeman 2014