Zajímavé dokumenty

Sardicky-titul

V této části můžete nalézt zajímavé historické dokumenty. Povšimněte si jmen, která se objevují v těchto dokumentech.

Na většině z nich najdete jména Zeman, Pukl, Rolek, Sedláček, Hanák, Brabletz, Rýzner (Riezner) . Tyto rody jsou v Šardičkách i Kojátkách dodnes a jsou s těmito obcemi svázané minimálně 200 - 300 let.

Historie rodiných vztahů, 
mezi těmito rody docházelo v minulosti mnohdy ke sňatkům, například:

  • František Zeman - Barbara Brablecová 1763
  • Jakub Rýzner - Rozina Zemanová 1792
  • Zeman František-Františka Hanáková 1813
  • Ondřej Pukl - Anna Zemanová 1859
  • Josef Pukl - Františka Procházková 1893
  • Pavel Sedláček-Kateřina Zemanová 1910
  • Jan Rolek - Josefa Puklová 1911
  • Konstantin Rolek - Kateřina Zemanová 1918
  • Brablec Karel - Amálie Ryznerová 1921


Rod Zemanů zde je však ojedinělý, protože jej najdete i na těch nejstarších dochovaných dokumentech. Dodnes žijí v Kojátkách i Šardičkách potomci tohoto rodu a vypadá to, že jich i přibude :). 

S tím, jak přibývalo potomků z rodu Zemanů (dříve rodiny měli běžně 5 a více dětí), stěhovali se za prací do okolních vesnic a měst. Stopy této větve Zemanů, která se započala příchodem Bartoloměje Zemana do Šardiček v roce 1673, tak lze najít v Bučovicích (můj pradědeček František, Ignác a Jan), Koryčanech (můj dědeček Alfréd), Uhřicích (pra-pra-děda Vilém), Nesovicích, Milonicích a nakonec i v Brně.


 © Jiří Zeman 2014