Zápisky z období 1914-1918

Zachovaný popis dění v letech I. světové války až do vyhlášení Československé republiky roku 1918.

Zápis je vlepený do knihy o sčítání lidu v roce 1910 v Kojátkách.
Originál je deponován v MZA Brno, expozitura v zámku  Slavkov.
Sepsal Štěpán Pukl starosta v Černčíně .

Zprava 1914-19

Život v obcích v období 1. světové války; Štěpán Pukl*(25.12.1866 - ✞1953) starosta v Černčíně,
 původem z Uhřic, 
 kovář v Nevojicích č. 15 a přiženěný do Černčína (2.2.1893).

 © Jiří Zeman 2014