Cholera

V dějinách přicházely na obce a města různé pohromy. Jednou z opakujících se byly ataky cholery, které si vždy vyžádaly obrovské  lidské oběti. Hlavním zdrojem bakteriální nákazy byla špatná hygiena a přenos nemoci mezi lidmi. V Bučovicích  byl špitál a v roce 1866 zde po pruském- rakouském tažení a bitvě u Hradce Králové 3.6.1866 bylo značné nakupení zraněných vojáků a hygienická opatření vesměs žádná. V Bučovicích propukla mezi místními obyvateli cholerová nákaza 1. srpna 1866 a stála životy 148 lidí, odezněla až kolem poloviny října. Po zásobovacích cestách pronikla cholera do Kojátek již 10. října a odezněla začátkem listopadu. O život přišlo 39 osob. Už 10. srpna  se cholera přenesla do Šardiček a vzápětí na ní zemřelo 41 obyvatel bez rozdílu věku. Ustoupila až 13. listopadu.  Ztráty byly prakticky v každé rodině. Nejiné tomu bylo i v okolních obcích. Odhaduje se, že jen v obou farnostech bučovické a milonické na choleru zemřelo více jak 600 osob. 

Snímek obrazovky 2015-04-01 v 15.08.23

Výňatek z matriky úmrtí v rozmezí 20-31 srpna 1866 v Kojátkách; všechna úmrtí jsou na choleru


 © Jiří Zeman 2014