Cholera v roce 1866

Snímek obrazovky 2017-03-18 v 14.27.11

Úmrtí na choleru v Šardičkách ve dnech 26-30.8.1866. V domě č. 4 (dnes 104) 26. Anna Janoušková [25 let], 28. Anna Janoušeková [63 let], 30. Emile Janoušková [4 roky]

V dějinách přicházely na obce a města různé pohromy. Jednou z opakujících se byly ataky cholery, které si vždy vyžádaly obrovské  lidské oběti. Hlavním zdrojem bakteriální nákazy byla špatná hygiena a přenos nemoci mezi lidmi. V Bučovicích  byl špitál a v roce 1866 zde po pruském- rakouském tažení a bitvě u Hradce Králové 3.6.1866 bylo značné nakupení zraněných vojáků a hygienická opatření vesměs žádná. V Bučovicích propukla mezi místními obyvateli cholerová nákaza 1. srpna 1866 a stála životy 148 lidí, odezněla až kolem poloviny října. Po zásobovacích cestách pronikla cholera do Kojátek již 10. srpna a odezněla až začátkem listopadu. O život přišlo 39 osob. Už 10. srpna  se cholera přenesla do Šardiček a vzápětí na ní zemřelo 41 obyvatel bez rozdílu věku. Ustoupila až 13. listopadu.  Ztráty byly prakticky v každé rodině. Nejiné tomu bylo i v okolních obcích. Odhaduje se, že jen v obou farnostech bučovické a milonické na choleru zemřelo během srpna až listopadu 1866 více jak 600 osob. 


© Jiří Zeman 2012