František Luska

Prof. MUDr. František Luska *2.4.1888 v Šardičkách - †1945 v Praze.  V letech 1929-1942 byl přednostou Kliniky novorozenců, kojenců a kojných v nalezinci v České nemocnici v Praze Motol. Jím sepsaná brožura Slavia starostlivým matkám (nadace banky Slávie Praha), ilustrovaná Alfonsem Muchou je nesporně místně málo známou zajímavostí. Jeho otec Jan Luska hospodařil v Šardičkách na půllánovém gruntu v č. 19. [MZA sign.12439/280].

Luska Frant "N" 1888

Záznam  v matrice narozených

4

Brožura pro matky, ilustrace Alfons Mucha, Nadace banyk Slavia, Praha ,1932.

 © Jiří Zeman 2014