Rod Zemanů na Bučovicku

Získávání informací o rodu Zemanů bylo inspirováno pohnutým osudem JUDr. Alfréda Zemana, rodáka z Koryčan (mého dědečka).

Detaily odboje proti nacistům na Plzeňsku v letech 1939 až 1945, dramatických poprav vlastenců nacisty 13.4.1945 a  jejich hrobů v Lipsku se nám podařilo společně s mým tátou zjistit až  roku 2012, téměř přesně po 67 letech.

Souhrn všech informací o rodu Zemanů pocházejího ze Šardiček podrobně zpracoval můj táta Prof. Ing. Jiří Zeman, DrSc. Historii obce, jejích obyvatel zpět až do roku 1674, je možné si stáhnout ve formátu pdf.

Bučovická větev rodu Zemanů se započala příchodem Franze Zemana do Bučovic v roce 1798.

 © Jiří Zeman 2014