Kojátky - Šardičky

Historie a současnostobce Kojátky a Šardičky.

Soupis gruntů dle Tereziánského katastru k roku 1749

Prní soupisy gruntů v obou obcích byly sestavován v jednotlivých panstvích v letech 1668-1673, zejména za účelem vyběru daní a rozpisu robotních povinností. Oficiální soupisy vznikaly v letech 1749- 1755 jako Tereziánské katastry.

Již v roce 1749 vlastnili Zemani v Šardičkách 3 grunty z celkového počtu 14.

Další 3 grunty poté vlastnili v Kojátkách.

Původní vlastníci v 17 stol. nebyli v gruntovních knihách zapsáni, což byl s největší důsledek třicetileté války, zančných přesunů majatků a migrace obyvatel.

© Jiří Zeman 2012