Kojátky - Šardičky

Historie a současnostobce Kojátky a Šardičky.

Kojátky-soupis osadníků a držitelů gruntů roku 1826Kojátky - stabilní katastr 1826

Přestože obě těsně sousedící obce Kojátky - Šardičky byly historicky od r. 1714 sloučenyKojátky,přesto jich katastrální evidence zůstaly odděleny až do současnédoby.

© Jiří Zeman 2012