Kojátky - Šardičky

Historie a současnostobce Kojátky a Šardičky.

Výňatek z matriky úmrtí v rozmezí 20-31 srpna 1866 v Kojátkách; všechna úmrtí byla na choleruCholera v roce 1866

V dějinách přicházely na obce a města různé pohromy. Jednou z opakujících se byly atakycholery, které si vždy vyžádaly obrovské lidskéoběti. Hlavním zdrojem bakteriální nákazy byla špatná hygiena a přenos nemoci mezi lidmi. V Bučovicích byl špitál a v roce 1866 zde po pruském- rakouském tažení a bitvě uHradce Králové3.6.1866 bylo značné nakupení zraněných vojáků a hygienická opatření vesměs žádná. V Bučovicích propukla mezi místními obyvateli cholerová nákaza 1. srpna 1866 a stála životy148lidí, odezněla až kolem poloviny října. Po zásobovacích cestách pronikla cholera do Kojátek již 10. srpna a odezněla až začátkem listopadu. O život přišlo39osob. Už 10. srpna se cholera přenesla do Šardiček a vzápětí na ní zemřelo41obyvatel bez rozdílu věku. Ustoupila až 13. listopadu. Ztráty byly prakticky v každé rodině. Nejiné tomu bylo i v okolních obcích. Odhaduje se, že jen v obou farnostech bučovické a milonické na choleru zemřelo během srpna až listopadu 1866 více jak 600 osob.

Úmrtí na choleru v Šardičkách ve dnech 26-30.8.1866. V domě č. 4 (dnes 104) 26. Anna Janoušková [25 let], 28. Anna Janoušeková [63 let], 30. Emile Janoušková [4 roky]

© Jiří Zeman 2012