Kojátky - Šardičky

Historie a současnostobce Kojátky a Šardičky.

Válečný kříž JUDr. Alfréd Zeman

Československý válečný kříž 1939 byl zřízen Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení jako viditelné vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikajícía úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Československý válečný kříž z r. 1939 má jeden stupeň. Uděluje se in natura jen jedenkrát při prvním vyznamenání. Každé další vyznamenání Československým válečným křížem se označí jeho nositeli na stuzebronzovou snítkou.

Popis Československého válečného kříže z r. 1939:

Kříž o stejných ramenech zakončený hroty, uprostřed mezi rameny zkřížené meče. Na líci malý státní znak, na rubu jsou zemské znaky v kruzích, a to uprostřed ve štítu znak Čech, v hrotech ramen kříže nahoře znak Slovenska, vlevo Moravy, vpravo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. Ve středu v mezerách mezi kruhem vroubícím znak Čech a okrajem títu je rozložený letopočet 1939.Stuha je stejného vzoru jako u Československého válečného kříže z r. 1918; úzké červené proužky jsou nahraženy proužky modrými.

Československým válečným křížem z r. 1939 mohli být po jeho zřízení vyznamenáni českoslovenští občané ve vlasti a příslušníci československé armády v zahraničí, kteří v boji proti nepříteli po 15. březnu 1939 splnili výše uvedené podmínky. Československým válečným křížem z r. 1939 mohli býti dále vyznamenány pluky nebo oddíly a setniny za vynikající a úspěšné splnění úkolu. Kříž mohl býti udělen také příslušníkům a jednotkám spojeneckých armád.

S účinností od 15. dubna 1948 (na základě změny provedené vyhláškou č. 41/1946 Sb.) mohl být Československý válečný kříž z r. 1939 udělován také “cizím státním příslušníkům, vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily.”

Československý válečný kříž z r. 1939 byl udělován doživotně. Vyznamenaný obdržel současně diplom, opravňující ho k nošení Československého válečného kříže z r. 1939.

V případě úmrtí je válečný kříž ponechán na památku rodině nebopříbuzným. Válečný kříž však nesmí být nošen jinou osobou než vyznamenaným. Československý válečný kříž z r. 1939 propůjčoval prezident republiky, popřípadě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud je prezident republiky k tomu zmocnil.

© Jiří Zeman 2012