Kojátky - Šardičky

Historie a současnostobce Kojátky a Šardičky.

Rod Zemanů na Bučovicku

Získávání informací o rodu Zemanů bylo inspirováno pohnutým osudem JUDr. Alfréda Zemana, rodáka z Koryčan (mého dědečka).

Detaily odboje proti nacistům na Plzeňsku v letech 1939 až 1945, dramatických poprav vlastenců nacisty13.4.1945a jejich hrobů v Lipsku se nám podařilo společně s mým tátou zjistit až roku 2012, téměř přesně po 67 letech. Podařilo se též dohledat za vraždy odpovědného nacistického říškého soudního rodyH.Kutznera.

Souhrn všech informací o rodu Zemanů pocházejího zeŠardičekpodrobně zpracoval můj táta Doc. Ing. Jiří Zeman, DrSc. Historii obce, jejích obyvatel zpět až do roku 1674, je možné si stáhnout veformátu pdf.

Zápis o sňatku Martina Zemana syna Bartoloměje a Zuzany Hrazdilové, Šardičky 1710

© Jiří Zeman 2012